green
vision

Най-устойчивата серия форми за печене с незалепващо покритие

deko deko

We can make the difference

С гордост представяме новата серия форми за печене „Green Vision“.
От формата за кекс тип гугелхупф до формата с подвижно дъно – тук всеки артикул е СO2 неутрален.

Причини да я харесаш…
Скролване
моля
down

Обещанието на Zenker

за най-устойчивата серия форми за печене с незалепващо покритие с карнаубски восък

Причини да я харесаш…

Причини да я харесаш…

Колекцията Green Vision

MADE IN GERMANY MADE IN
GERMANY
Иновативно незалепващо покритие
Гарантирано климатично неутрални
Ефективно използване на ресурсите и справедлива търговия
50 Sustainability & Climate Leaders
Отговорно горско стопанство

Какво превръща Green Vision в най-екологичната серия форми за печене с незалепващо покритие?

Иновативно незалепващо покритие

Покритието, съдържащо карнаубски восък, отговаря на стандарта ILAG maximizing green. Разбира се, оптималните незалепващи свойства са гарантирани. Вече можем да заменим покритието на нашите форми за печене с до 5% карнаубски восък. Усилията ни са насочени към постепенно увеличаване на този процент.

Ефективно използване на ресурсите

Необходимият восък се добива от листата на карнаубската палма. Това растение се отличава с устойчиво използване и след прибиране на реколтата се тъче или се използва за покривни облицовки.

За отговорно горско стопанство

FSC® означава „Forest Stewardship Council®". Това е международна система за сертифициране на по-устойчиво горско стопанство. Дървесината и хартията от помощни кухненски принадлежности и опаковки със знак FSC® произхождат от гори, които се стопанисват по-отговорно.

Гарантирано климатично неутрални

Всички неизбежно отделящи се при производството емисии се балансират чрез подпомагане на различни проекти за опазване на климата. Продуктите, както и цялата верига за създаване на стойност, са климатично неутрални.

Справедлива търговия

Плантациите, от които се добива карнаубски восък, са сертифицирани по IBD. Този сертификат удостоверява, че восъкът е добит при спазване на социални стандарти и при екологично коректни условия на труд.

50 Sustainability & Climate Leaders

Zenker е бранд на Fackelmann, т.е. е част от 50-те световни лидери в областта на климата. Инициативата има за цел да изведе на преден план предприятия, които демонстрират своята отговорност към устойчивата икономика и опазването на климата. Световните лидери в областта на климата се подпомагат от ООН.

Ние подкрепяме прозрачността

Основни моменти от производствения процес

Карнаубският восък е най-твърдият естествен восък в света. Той е една от малкото възобновяеми суровини, които са устойчиви на температури, необходими за производството на форми за печене. Освен това восъкът е подходящ за вегани и се характеризира с отлични незалепващи свойства.

Карнаубският восък се добива в плантации в Бразилия, сертифицирани по IBD. За износа на нашите суровини разчитаме на доставчици със сертификат „Fair for Life“. Нашите доставчици в Германия, при които се произвеждат цветните пигменти, също притежават сертификат „Fair for Life“.

После следва производството на покритието и нанасянето му върху необработения материал.

След това крайният продукт се произвежда при нас в Айхах. Формите за печене вече са готови и могат да бъдат пуснати в търговската мрежа.

Компенсираме количеството CO2, отделено в рамките на производствения процес, като инвестираме в три избрани проекта за опазване на климата.

ClimatePartner

Защо компенсираме емисиите на CO2 за серията Green Vision?

В стратегията ни за устойчивост са залегнали три основни принципа по отношение на въглеродните емисии: Избягване на това, което може да бъде избегнато, намаляване на това, което не може да бъде избегнато, и компенсиране на това, което не може да бъде нито избегнато, нито намалено.

Формите ни за печене се произвеждат в базата ни в Айхах където се спазват най-високи екологични стандарти и транспортните маршрути до централата ни са най-кратки. По този начин още сега успяваме да избегнем много въглеродни емисии. Непрекъснато проучваме нови екологични материали, производствени методи и технологии. Непрекъснато намаляваме емисиите си, като разширяваме използването на енергийно ефективни машини и екологично произведена енергия.

Емисиите, които възникват по време на производството и които не можем да избегнем, се компенсират целенасочено чрез висококачествени проекти за опазване на климата, базиращи се на компенсиране на CO2. Компенсирането се основава на стабилен въглероден баланс, който се състои от Corporate Carbon Footprint CCF (екологичния отпечатък на дадена компания) и Product Carbon Foodprint PCF (екологичния отпечатък на даден продукт).

За тази цел всички емисии се изчисляват първо заедно с партньора по сертифицирането – от потреблението на топлина в офисите до транспортирането на готовите продукти. Следващата стъпка е да се използват възможно най-много лостове за намаляване на емисиите, напр. чрез използване на зелена електроенергия или по-щадящи климата материали. Емисиите, които не могат да бъдат избегнати и компенсирани чрез предходните стъпки, се компенсират на последната стъпка чрез международни сертифицирани проекти за опазване на климата. Достъпът до тях е прозрачен, а идентификаторите им са достъпни на нашия уебсайт или върху опаковката на продукта.

Заедно с Climate Partner подкрепяме три избрани проекта за опазване на климата: Изграждане и поддръжка на чисти пещи за печене - веднъж в Перу, и веднъж в Кения, както и добив на чиста питейна вода в Индия.

По-подробна информация за нашата неутралност по отношение на климата, както и за положителните ефекти от подпомаганите проекти върху климата, околната среда и обществото, ще намерите на www.climatepartner.com/15355-2011-1001.

Чисти фурни в Перу
Чисти фурни за Найроби, Кения
Както в Перу, така и в Кения храната често се приготвя на открит огън. Това води до замърсяване на въздуха, в резултат на което всяка година умират до четири милиона души. В повечето случаи засегнатите са жени и малки деца. За да се предотврати това, партньорът ни в областта на опазване на климата осигурява чисти фурни основно за семейства от селските райони. Семействата вече не са изложени на дим, докато готвят. Рискът за тяхното здраве намалява. Освен това така се спестява CO2, който при други условия би се отделил във въздуха.
Чиста питейна вода за Одиша, Индия
Чиста питейна вода за Одиша, Индия
Подпомагаме и проект за осигуряване на питейна вода в Одиша, Индия. В Индия всяка година над два милиона деца умират от холера или тиф. Тези болести се разпространяват най-вече чрез замърсена питейна вода. Само 32% от индийското население има достъп до пречистена вода. Много хора си помагат, като преваряват вода на открит огън. Така се образува дим, който може да причини заболявания на дихателните пътища или очни инфекции. Освен това районът все повече се обезлесява вследствие на това, че се използват големи количества дърва за огрев.

Now, make the difference

green
vision

Свържете се с нас

Искате да получите допълнителна информация за формите за печене GreenVision на Zenker? Уведомете ни за вашите желания, предложения и въпроси.
Използвайте нашите адреси за контакт – оставаме на ваше разположение!

 
Zenker Backformen GmbH & Co. KG
Zenker Backformen GmbH & Co. KG

Fritz-Mayer-Str. 7
D-86551 Aichach

Телефон и факс

Тел.: +49 8251 / 9003-0
Факс: +49 8251 / 9003-190

Контакт за корпоративни клиенти:

info@zenker-backformen.de

 
Обслужване на клиенти (крайни потребители)
Zenker Backformen GmbH & Co. KG
Обслужване на клиенти

Sebastian-Fackelmann-Str. 6
91217 Hersbruck

Контакт

Тел.: +49 9151 / 811-381
Факс: +49 9151 / 811-294
Имейл: service@zenker-backformen.de

Работно време:

Понеделник-четвъртък: 08:00-12:00 и 13:00-17:00 ч.
Петък: 08:00-14:00 ч.