green
vision

Séria nepriľnavých foriem na pečenie, ktoré sa vyznačujú najvyššou úrovňou trvalej udržateľnosti

deko deko

Dokážeme to zmeniť

S hrdosťou predstavujeme našu novú sériu foriem na pečenie „Green Vision“.
Od bábovky až po pružinové formy – tu je každý výrobok CO2 neutrálny.

Preto ich budeš milovať…
Rolovať
prosím
down

Prísľub Zenker

pre sériu nepriľnavých foriem na pečenie s karnaubským voskom, ktoré sa vyznačujú najvyššou úrovňou trvalej udržateľnosti

Preto ich budeš milovať…

Preto ich budeš milovať…

Kolekcia Green Vision

MADE IN GERMANY MADE IN
GERMANY
Inovatívna nepriľnavá povrchová úprava
S garanciou klimatickej neutrality
Šetrnosť k zdrojom a férové obchodovanie
50 Sustainability & Climate Leaders
Zodpovedné obhospodarovanie lesov

Vďaka čomu je Green Vision najudržateľnejšou sériou nepriľnavých foriem na pečenie?

Inovatívna nepriľnavá povrchová úprava

Povrchová úprava s podielom karnaubského vosku zodpovedá normám ILAG maximizing green. Optimálne nepriľnavé vlastnosti sú samozrejme zaručené. V súčasnosti dokážeme povrch našich foriem na pečenie nahradiť až 5 % karnaubského vosku. Pracujeme na tom, aby sa tento podiel postupne zvyšoval.

Šetrné k zdrojom

Potrebný vosk sa získava z listov karnaubskej palmy. Tieto dorastajú a môžu sa po zbere ďalej využiť, napríklad na tkanie alebo pokrývanie striech.

Za zodpovedné obhospodarovanie lesov

FSC® znamená „Forest Stewardship Council®". Ide o medzinárodný certifikačný systém pre udržateľnejšie obhospodarovanie lesov. Drevo a papier kuchynských pomôcok a obalov s pečaťou FSC® pochádza z lesov, v ktorých sa hospodári zodpovednejšie.

S garanciou klimatickej neutrality

Všetky nevyhnutné plyny vznikajúce pri výrobe sa kompenzujú podporou rôznych projektov na ochranu klímy. Výrobky, ako aj celý reťazec tvorby hodnôt sú klimaticky neutrálne.

Férové obchodovanie

Plantáže, na ktorých sa zbiera karnaubský vosk, majú certifikáciu IBD. Tento certifikát dokazuje, že vosk sa zbiera v súlade so sociálnymi normami a za ekologicky správnych pracovných podmienok.

50 Sustainability & Climate Leaders

Zenker je značkou spoločnosti Fackelmann – a tým súčasťou 50 lídrov v oblasti klímy. Iniciatíva si stanovila za cieľ vyzdvihovať spoločnosti, ktoré sa zaviazali k udržateľným obchodným postupom a k ochrane klímy. Klimatických lídrov podporuje OSN.

Sme za transparentnosť

Pohľady do výrobného procesu

Karnaubský vosk je celosvetovo najtvrdším, prirodzene sa vyskytujúcim voskom. Vďaka tomu je jednou z mála obnoviteľných surovín, ktoré odolávajú teplotám potrebným na výrobu foriem na pečenie. Okrem toho je vosk vegánsky a má excelentné nepriľnavé vlastnosti.

Karnaubský vosk sa získava na plantážach s certifikáciou IBD v Brazílii. Pri vývoze našich surovín sa spoliehame na dodávateľov, ktorí získali certifikát „Fair for Life“. Aj naši dodávatelia v Nemecku, u ktorých sa vyrábajú naše farebné pigmenty, disponujú certifikáciou „Fair for Life“.

Následne sa vyrobí povrchová úprava a táto sa nanáša na surovinu.

Konečný výrobok sa potom vyrába u nás v Aichachu. Teraz sú formy na pečenie hotové a pripravené na predaj.

Množstvo CO2 vyprodukované počas výroby kompenzujeme tým, že investujeme do troch zvolených projektov na ochranu klímy.

ClimatePartner

Prečo kompenzujeme emisie CO2 sériu Green Vision?

V našej stratégii udržateľnosti sledujeme tri hlavné ciele v oblasti emisií: Vyhnite sa tomu, čomu sa dá vyhnúť, obmedzte to, čomu sa nedá vyhnúť, a kompenzujte to, čomu sa nedá vyhnúť ani obmedziť.

Naše formy na pečenie sa vyrábajú v našej výrobe v Aichachu – za dodržania vysokých ekologických štandardov a s centrálnou polohou, ktorá ide ruka v ruke s krátkymi dopravnými trasami. Vďaka tomu dokážeme už dnes zabrániť mnohým emisiám CO2. Permanentne skúmame nové, ekologické materiály, výrobné metódy a technológie. Rozšírením používania energeticky účinných strojov a ekologicky vyrobenej energie neustále znižujeme naše emisie.

Emisie, ktoré vznikajú počas výroby a ktorým chceme zabrániť, kompenzujeme celkom vedome prostredníctvom veľmi kvalitných projektov na ochranu klímy na základe kompenzácie CO2. Základom kompenzácie je spoľahlivá bilancia CO2, ktorá vyjadruje celkovú podnikovú uhlíkovú stopu (Corporate Carbon Footprint CCF) a ekologickú stopu výrobku (Product Carbon Foodprint PCF).

Na tento účel najskôr spolu s certifikačným partnerom vypočítame všetky emisie – od spotreby tepla na kúrenie v kanceláriách až po prepravu hotových výrobkov. Ďalším krokom je využitie čo najväčšieho počtu pák na zníženie emisií, napr. využívaním ekologickej elektrickej energie alebo materiálov šetrnejších ku klíme. Všetky skutočne nevyhnutné emisie, ktoré nie je možné kompenzovať predchádzajúcimi krokmi, sa v poslednom kroku kompenzujú prostredníctvom medzinárodných, certifikovaných projektov na ochranu klímy. Tie si môžete transparentne pozrieť prostredníctvom ID projektu na našej webovej stránke alebo na obale výrobku.

Spolu s partnermi pre oblasť klímy podporujeme tri vybrané projekty na ochranu klímy: Výstavba a údržba čistých pecí na pečenie – jeden projekt v Peru a jeden v Keni, ako aj získavanie čistej pitnej vody v Indii.

Viac informácií o našej klimatickej neutralite, ako aj o pozitívnych efektoch podporovaných projektov na klímu, životné prostredie a spoločnosť na www.climatepartner.com/15355--2011-1001.

Čisté pece na pečenie pre Peru
Čisté pece na pečenie Nairobi, Keňa
Nielen v Peru, ale aj v Keni sa jedlá často pripravujú na otvorenom ohni. Pritom vznikajú znečistenia vzduchu, ktoré každý rok vedú k smrti až štyroch miliónov ľudí. Postihnuté sú väčšinou ženy a malé deti. Aby sa tomu zabránilo, poskytujú partneri pre oblasť klímy rodinám vo väčšinou vidieckych oblastiach čistejšie pece na pečenie. Rodiny potom nie sú počas varenia vystavené dymu. Ich zdravotné ohrozenie sa zníži. Okrem toho sa šetrí CO2, ktorý by sa inak pri horení uvoľňoval do ovzdušia.
Čistá pitná voda pre štát Odiša, India
Čistá pitná voda pre štát Odiša, India
Okrem toho podporujeme projekt na zabezpečenie čistej pitnej vody v štáte Odiša, India. V Indii zomierajú ročne viac ako dva milióny detí na choleru alebo týfus. Tieto choroby sa rozširujú predovšetkým prostredníctvom znečistenej pitnej vody. Iba 32 percent indického obyvateľstva má prístup k upravenej vode. Mnohí ľudia si preto pomáhajú prevarením vody na otvorenom ohni. Vzniká pri tom dym, ktorý môže viesť k ochoreniam dýchacích ciest alebo k infekciám očí. Okrem toho sa tento región čoraz viac odlesňuje v dôsledku vysokej spotreby palivového dreva.

Now, make the difference

green
vision

Kontaktujte nás

Chcete získať ďalšie informácie o formách na pečenie Zenker GreenVision? Dajte nám vedieť vaše želania, návrhy a otázky.
Využite naše kontaktné adresy – pre tu pre Vás!

 
Zenker Backformen GmbH & Co. KG
Zenker Backformen GmbH & Co. KG

Fritz-Mayer-Str. 7
D-86551 Aichach

Telefón a fax

Tel.: 08251 / 9003-0
Fax: 08251 / 9003-190

Kontakt - firemní zákazníci:

info@zenker-backformen.de

 
Zákaznícky servis (koncoví spotrebitelia)
Zenker Backformen GmbH & Co. KG
Zákaznícky servis

Sebastian-Fackelmann-Str. 6
91217 Hersbruck

Kontakt

Tel.: 09151 / 811-381
Fax: 09151 / 811-294
E-mail: service@zenker-backformen.de

Servisné hodiny:

Pondelok-Štvrtok: 08:00-12:00 a 13:00-17:00 hod.
Piatok: 08:00-14:00 hod.